"กว่าจะมาเป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับการปลดจากยาเสพติดให้โทษ"

สารคดีพืชกระท่อม - Kratom Documentary