สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมของหมอพื้นบ้านในชุมชน ก. (นามสมมุติ)

สาระน่ารู้ x ด้านสุขภาวะ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี ปี 2563
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email