สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

อาการถอนกระท่อมที่ทำให้ทุกข์ทรมานของผู้เสพติดกระท่อมในคลินิกจิตเวช รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

สาระน่ารู้ x ด้านสุขภาวะ

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปี 2563 โดย อมรรัตน์ บางพิเชษฐ์
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email