สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การประเมินประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้พืชกระท่อมในประชาชนพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราฏร์ธานี

สาระน่ารู้ x ด้านสุขภาวะ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โดย ดร.อรุณ หล้าอูบ / ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว / ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email