สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ใบกระท่อมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สาระน่ารู้ x ด้านสุขภาวะ

วิทยานิพนธ์ ปี 2551 โดย สะบาย ยีสา
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email