สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ Mitragynine สารสำคัญในใบกระท่อม

สาระน่ารู้ x ด้านเภสัชศาสตร์

จุลสารข้อมูลสมุนไพร 24(1): 2549
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email