สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์

สาระน่ารู้ x ด้านเภสัชศาสตร์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย ผศ.ดร.ภก.ทศธน จรูญรัตน์
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email