สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกระท่อมในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านภาคใต้

สาระน่ารู้ x ด้านเภสัชศาสตร์

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2559
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email