สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Mitragyna และการพิสูจน์เอกลักษณ์พืชกระท่อม โดยพีซีอาร์ ณ เวลาจริง

สาระน่ารู้ x ด้านเภสัชศาสตร์

วิทยานิพนธ์ ปี 2557 โดย นางสาวสุปิตา อวชัย
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email