สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมในสัตว์ทดลองที่ชักนำให้มีการเสพติดสุรา

สาระน่ารู้ x ด้านเภสัชศาสตร์

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2554 โดย ดาร์เนีย เจ๊ะหะ และคณะ
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email