สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

ใบกระท่อม สรรพคุณทางยา ประโยชน์และโทษ

สาระน่ารู้ x ด้านเภสัชศาสตร์

โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email