สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

ผลวิจัยทางสมองชี้พืชกระท่อมช่วยลดอาการลงแดงจากสารเสพติดในหนูทดลอง

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อสมอง โดย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email