สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อม

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2552 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email