สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ Mitragynine ในเลือดกับผลกระทบต่อสมรรถภาพสมองของผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นประจำ

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

รายงานวิจัย ปี 2563 โดย ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email