สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ที่แยกจากกระท่อม Mitragyna speciosa Korth

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

วิทยานิพนธ์ ปี 2547 โดย นายสินทวี สิงห์วงศ์วัฒนะ
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email