สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การโคลนยีนและการศึกษาคุณสมบัติสตริ๊กโตซิดีนเบต้ากลูโคซิเดสจากพืชกระท่อมและการสร้างพืชต้นแบบเพื่อการศึกษาชีวสังเคราะห์สารมิตรากัยนีน

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2562 โดย รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email