สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การศึกษารูปแบบการสร้างสารอินโดลแอลคาลอยด์ในต้นกระท่อม

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

รายงานวิจัย ปี 2549 โดย นศภ.เอกราช ทองสุข
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email