สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

Inhibitory effect of mitragynine on human cytochrome P450 enzyme activities

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

Pharmacognosy Research
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email