สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

การตรวจพิสูจน์ Mitragynine เชิงคุณภาพในน้ำต้มกระท่อม ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟี

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

งานวิจัย โดย วราพงษ์ เสนะวีระกุล
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email