สาระน่ารู้

พืชกระท่อม

Neurobiology of Kratom and its main alkaloid mitragynine

สาระน่ารู้ x ด้านวิทยาศาสตร์

Brain Research Bulletin
Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email