ข่าวและกิจกรรม

พืชกระท่อม

ปลดล็อคพืชกระท่อม คนไทยได้อะไร? ชาวบ้านได้อะไร?

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำเทปการเสวนาในประเด็น “วิจัยพืชกระท่อม กับการปลดล็อคที่สำคัญของคนไทย” ในตอนหนึ่งเพื่อให้คำตอบในประเด็น ปลดล็อค #พืชกระท่อม #อนุญาตอะไรบ้าง? และ #ชาวบ้านได้อะไร? โดย ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

Share
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email