กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ

พืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ภายใต้หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตพืชกระท่อม”

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.

นิทรรศการ

พืชกระท่อม

งานประชุมวิชาการ
พืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ระดับงานวิจัย